Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych

Spedycja materiałów niebezpiecznych posiada wiele różnych regulacji które określają normy bezpieczeństwa, oznakowanie, Unia Europejska wprowadziła odpowiednie przepisy dotyczące transportów ADR, oczywiście utworzona została także szczegółowa klasyfikacja materiałów które mogą być potencjalnie niebezpieczne, wyszczególniono rodzaje tych materiałów, warto wiedzieć iż jest to umowa międzynarodowa respektowana przez wiele krajów.

W przypadku materiałów niebezpiecznych mogą być do substancje wybuchowe, żrące, zakaźne, promieniotwórcze czy też łatwopalne jak przykładowo paliwo.

Zasady przewozu materiałów niebezpiecznych

Jak przewozić materiały niebezpieczne?

Naturalnie w przypadku cieczy możemy wykorzystać cysternę, posiada ona dużą pojemność, zatem bardzo usprawni transport materiałów niebezpiecznych, jednak niektóre materiały mogą być przewożone w tradycyjnych tirach w różnego rodzaju beczkach, pojemnikach, kanistrach. Naturalnie mogą być to także materiały niebezpieczne w formie stałej, granulatu, proszku gdzie również będziemy musieli zadbać o odpowiednie pakowanie, substancja musi być odpowiednio oznaczona, kto jest właścicielem materiału, jakie niebezpieczeństwa może on stwarzać. W przypadku kontroli drogowej sprawdzane są wszystkie elementy transportu, dokumentacja, odpowiednie zabezpieczenie oraz wszystkie dokumenty przewozowe, dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę.

Oczywiście istnieje obowiązek oznaczenia tego rodzaju transportu, są to żółte tabliczki po bokach samochodu oraz z tyłu, znajdziemy na nich numer odpowiadający danej substancji niebezpiecznej. Dzięki temu łatwo będzie zidentyfikować transport, w razie rozszczelnienia będzie można szybko dobrać środki które pozwolą na zneutralizowanie lub też usunięcie niebezpieczeństwa.

Naturalnie kierowcy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia przykładowo ADR na cysterny, są to uprawnienia kończone egzaminem, wówczas kierowca uczy się jak zachowuje się cysterna na drodze, w jaki sposób przewozić materiały niebezpieczne, jak powinno oglądać wyglądać prawidłowe oznakowanie pojazdu, jakie dokumenty powinien posiadać. Z pewnością przewóz tego rodzaju substancji wymaga odpowiedniego podejścia logistycznego, zachowania szczególnej ostrożności przy załadunku oraz rozładunku.