Nie płać podatku, jeśli nie musisz

Założenie spółki LTD (odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialności) to rozpoczęcie działalności, która jest prawnie oddzielona od jej właścicieli (zwykle akcjonariuszy) i menedżerów (formalnie zwanych dyrektorami). W Wielkiej Brytanii musi być zarejestrowana w Companies House. Nadaje to status odrębnej „osoby prawnej” od osób, które ją prowadzą, z unikalnym numerem rejestracyjnym firmy. Odtąd podlega ona wymogom ustawy o spółkach (i jej statutowi). Należy przesłać odpowiednie, wymagane informacje do Companies House. Te dane o spółkach LTD są przechowywane w rejestrze publicznym, który jest dostępny dla każdego.

Nawet jeśli w spółce LTD zaangażowana jest jedna osoba, która jest jedynym udziałowcem i jedynym dyrektorem, nadal jest to odrębny podmiot prawny.

Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawnie odrębna od swoich właścicieli, co oznacza, że:

 • Może zawierać umowy we własnym imieniu, w tym zatrudniać pracowników.
 • Jest odpowiedzialna za swoje czyny, może pozywać i być pozywana.
 • Ma prawo do pieniędzy, które zarabia na sprzedaży i może zatrzymać zyski.
 • Jest odpowiedzialna za spłatę własnych długów i zobowiązań.

Co to jest „ograniczona odpowiedzialność” w spółce LTD?

Jest to główny powód, dla którego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną strukturą dla małej firmy. Właściciele firmy są chronieni przez „ograniczoną odpowiedzialnością”, więc jeśli nie doszło do oszustwa lub innego poważnego wykroczenia, kwota, którą muszą stracić, jeśli firma upadnie, jest ściśle ograniczona. Jeśli firma nie jest w stanie spłacić swoich długów lub zobowiązań, właściciele zwykle ryzykują utratę tylko:

 • W przypadku akcjonariuszy – wartość nominalną posiadanych przez nich akcji;
 • Kwoty gwarancji (dla członków spółek z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • Wszelkich kwot, które już zainwestowano w spółkę.

Jak założyć firmę w Anglii – rodzaje spółek LTD

W Wielkiej Brytanii istnieją trzy główne typy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości udziałów (Private company limited by shares)
 • publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (Public limited company)
 • spółka prywatna nienotowana na giełdzie, z odpowiedzialnością ograniczoną do sumy gwarancyjnej (Private company limited by guarantee).

Jak założyć firmę w Anglii – założenie spółki LTD

Aby założyć firmę w UK, musisz:

 • Zarejestrować ją w Companies House.
 • Poinformować HMRC, kiedy firma rozpocznie działalność.

Jak założyć firmę w Anglii – obowiązki podatkowe spółek LTD

Twoja firma musi zarejestrować się jako płatnik podatku VAT, jeśli Twoje wpływy przekraczają 83 000 GBP rocznie. Musi również dbać o:

 • prowadzenie rocznych rachunków statutowych
 • wysłanie do Companies House sprawozdanie roczne
 • przekazanie do HMRC rocznego zeznanie podatkowego od osób prawnych.

Dyrektorzy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą:

 • wypełnić roczne zeznanie podatkowe Self-Assessment.
 • płacić podatek i ubezpieczenie społeczne za pośrednictwem systemu PAYE (jeśli firma wypłaca im wynagrodzenie).

Ochrona podatkowa, optymalizacja podatkowa – usługi kancelarii podatkowej

Przy założeniu spółki LTD niezbędna może okazać się pomoc kancelarii podatkowej. Semper Paratus prowadzi rozliczenia i księgowość dla spółek LTD, rejestruje polskie oddziały dla spółek brytyjskich, jak również świadczy usługi z zakresu ochrony podatkowej i optymalizacji podatkowej. To kancelaria księgowa, która profesjonalnie zajmie się Twoimi terminami i rozliczeniami w firmie, a osobisty doradca rozwieje wszelkie niepewności.

W prowadzeniu firmy kluczowe jest zabezpieczenie majątku, dlatego w Semper Paratus znajdziesz usługę ochrony podatkowej. Pomoc w zakresie ochrony podatkowej ma na celu przeprowadzenie działań za pomocą konkretnych narzędzi bądź rozwiązań prawnych, których efektem jest zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z rozliczenia podatkowego firm, a także sporu z organami podatkowymi. W Semper Paratus możesz liczyć na prawne wsparcie w sytuacji kontroli i sporów podatkowych lub podczas prowadzenia spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kancelarii na stronie semperparatus.pl