Tradycyjna medycyna chińska. Podstawy i założenia

Podstawowa doktryna tradycyjnej medycyny chińskiej mówi o tym, że mądry człowiek nie zajmuje się leczeniem chorób, lecz tym, co może do nich prowadzić. W tym jednym zdaniu mieści się niemal cała filozofia tej liczącej już ponad trzy tysiące lat metody leczniczej. Długość istnienia mówi sama za siebie – skuteczność medycyny chińskiej jest niepodważalna. A na czym polega jej sekret?

Holizm i profilaktyka

W swoich metodach leczniczych tradycyjna medycyna chińska wychodzi poza schematy leczenia objawowego, na których skupia się medycyna konwencjonalna. Sięga ona znacznie głębiej i postrzega człowieka inaczej. Jak?

“Dla tradycyjnej medycyny chińskiej człowiek stanowi jedną psychofizyczną całość, która – co niezwykle istotne – pozostaje w stałej relacji z otaczającym ją środowiskiem naturalnym. Takie podejście określamy jako holistyczne” – tłumaczy nasza rozmówczyni z firmy Energy, która stworzyła program regeneracji organizmu i równoważenia umysłu, oparty na założeniach medycyny chińskiej i produktach naturalnych.

Co to oznacza dla nas?

“W praktyce oznacza to, że tradycyjna medycyna chińska traktuje nasz organizm kompleksowo i skupia się na szukaniu realnych przyczyn występujących objawów. Nie zajmuje się poszczególnymi częściami ciała w oderwaniu od całości, nie zapomina o umyśle i nie jednoczy swoich sił głównie na walce z jednostkami chorobowymi. Przyczyny dolegliwości bardzo często leżą w dalekiej przeszłości i mają związek tak z naszym ciałem, jak i umysłem. O czym medycyna akademicka niestety nie zawsze pamięta” – dodaje nasza rozmówczyni.

Pięć żywiołów energetycznych

Leżąca u podstaw medycyny chińskiej filozofia zakłada również, że energia wszechświata kryje w sobie pięć żywiołów. A są nimi ogień, ziemia, metal, woda i drzewo. Wszystko, co istnieje w naturze, zawiera je w sobie. Żywioły te zaś nieustanie na siebie oddziałują, a ich energia krąży w różnych obiegach. W każdym żywiole z nich zachodzą ciągłe zmiany stanu równowagi, za które odpowiadają dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się i obecne w całym wszechświecie siły. Chińscy filozofowie nazwali je jin i jang i odkryli, że pożądany stan harmonii jest możliwy tylko wtedy, gdy wszystkie żywioły znajdują się we względnej równowadze energetycznej.

Jako że i my jesteśmy nierozerwalną częścią natury, to harmonia oznaczająca dla nas stan zdrowia zależy od stopnia równowagi, w jakiej znajduje się nasz organizm. Aby jak najlepiej o niego zadbać i móc utrzymać harmonię na właściwym poziomie, musimy działać całościowo i pamiętać o każdym żywiole obecnym w naszym ciele (każdemu bowiem przyporządkowane są poszczególne organy i emocje, które wpływają na ich zaburzenia, np. gniew, złość wpływa na stan wątroby; nie bez przyczyny choleryków nazywany wątrobowcami – ich emocje wpływają na wątrobę, jak również zaburzenia w wątrobie wpływają na ich osobowość). Dobrym rozwiązaniem mogą okazać się koncentraty ziołowe, tworzone dla naszych ciał i umysłów zgodnie z ideą ich wzajemnego połączenia oraz na bazie energii pięciu podstawowych żywiołów.

Najlepszy wybór zaś stanowią preparaty produkowane na podstawie założeń starożytnej medycyny chińskiej, jednak przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć współczesnej nauki. Takie koncentraty ziołowe wykorzystują bowiem elementy fitoterapii i skutecznie wpływają na poszczególne organy naszego ciała. Jednym słowem – korespondując z ogniem, ziemią, metalem, wodą i drzewem, wspomagają jednocześnie wszystkie procesy życiowe w organizmie i doprowadzają je do stanu równowagi.