Rynek aptek w Polsce – czy warto założyć aptekę?

Czy praca w aptece to dobry pomysł na karierę zawodową? Kto może pracować w aptece i jakie trzeba spełniać wymagania formalne? A może bardziej opłaca się założyć własny biznes i otworzyć aptekę internetową lub stacjonarną?

Rynek aptek w Polsce – stan na koniec 2018 roku

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny pod koniec 2018 roku w Polsce działało 12,9 tysięcy aptek oraz 1,2 tysiąca punktów aptecznych. Wynika z tego, że na jedną aptekę przypada 2716 osób. To więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza, że liczba aptek maleje. Pracownikami aptek są w większości technicy farmaceutyczni (33,7 tysięcy), jednak nie jest to silna przewaga – magistrzy farmacji również stanowią pokaźną grupę, w 2018 roku 26,7 tysięcy z nich było zatrudnionych w aptekach i punktach aptecznych.

Kto może pracować w aptece, a kto może ją założyć?

Prowadzenie apteki to działalność reglamentowana co oznacza, że na otwarcie apteki potrzebne jest zezwolenie. Założyć ją może każdy przedsiębiorca, nie ma co do tego wymagań formalnych. Jednak jest pewien warunek – nie może prowadzić w tym samym czasie hurtowni farmaceutycznej. Istnieje bowiem prawny zakaz łączeni obydwu działalności.

Aby założyć aptekę należy udać się do wojewódzkiego inspektora inspekcji farmaceutycznej, aby wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Taki wniosek musi zostać złożony na specjalnym formularzu. Do niego należy dołączyć załączniki, które są precyzyjnie określone w ustawie o prawie farmaceutycznym. Co istotne, już na poziomie składania wniosku trzeba przedstawić kandydaturę kierownika apteki czyli osoby, która będzie ją prowadzić. Skąd takie wymagania? Bowiem wyłącznie osoba z tytułem magistra farmacji ma prawo zostać kierownikiem apteki. Jeżeli właścicielem przyszłej apteki jest magister farmacji, sam może pełnić funkcję kierownika. Jeśli jednak jest technikiem farmaceutycznym lub w ogóle nie ma wykształcenia związanego z branżą, musi zatrudnić kogoś o odpowiednich kompetencjach.

Dodatkowo do wniosku dołącza się dokładny plan zagospodarowania budynku oraz opis techniczny pomieszczeń, w których będzie funkcjonować apteka. Liczba i wielkość tych pomieszczeń, a także niezbędne wyposażenie apteki, są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jak i kiedy sprzedawać leki?

Decydując się na prowadzenie apteki warto zastanowić się, czy działalność będzie prowadzona w trybie całodobowym, czy wyłącznie w określonych dniach i godzinach. Dostępność apteki jest bowiem ważnym aspektem i może decydować o opłacalności biznesu. Można prowadzić aptekę otwartą w niedzielę, ponieważ ustawa o zakazie handlu w niedzielę i święta nie dotyczy tych placówek.

Dodatkowo warto rozważyć otwarcie apteki internetowej, ponieważ ta forma kupowania leków zyskuje na popularności. Według danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w Polsce jest zarejestrowanych aż 326 aptek internetowych. Jednak szacuje się, że tylko 157 z nich funkcjonuje aktywnie co oznacza, że platforma działa i realnie prowadzi sprzedaż wysyłkową. Aby sprawdzić, które z nich radzą sobie najlepiej, warto prześledzić rankingi aptek internetowych.