Korzyści wynikające z konserwacji i napraw maszyn

Konserwacja zapobiegawcza i naprawa uszkodzonych części jest ważną częścią zarządzania sprzętem budowlanym. Celem udanego programu konserwacji jest ustanowienie spójnych praktyk mających na celu poprawę wydajności i bezpieczeństwa użytkowania ciężkich maszyn.

Ponadto planowana konserwacja sprzętu pomoże wydłużyć jego żywotność i uniknąć nieplanowanych czynności konserwacyjnych lub kosztownej wymiany czy naprawy maszyn. Skuteczny program konserwacji zapobiegawczej zależy od współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Kierownicy do spraw inżynierii muszą polegać na wiedzy, pomysłach i wkładach całego personelu konserwacyjnego. Niestety wdrożenie programu konserwacji zapobiegawczej może być czasochłonne i kosztowne. Stwarza to ciągłą debatę na temat tego, czy warto zainstalować program konserwacji zapobiegawczej. Czas przestoju sprzętu zostanie skrócony, a liczba poważnych napraw będzie zmniejszona, jeśli maszyny będą poddawane regularnej kontroli i konserwacji oraz naprawom wszelkich uszkodzeń czy awarii. Oznacza to również lepszą ochronę aktywów i wydłużona żywotność ciężkiego sprzętu, eliminując w ten sposób przedwczesną wymianę maszyn i urządzeń na nowe, co generuje spore koszty, które trzeba ponieść a takiej sytuacji.

Niższe koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz bardziej ekonomiczne wykorzystanie pracowników utrzymania ruchu dzięki pracy według harmonogramu zamiast awarii w celu naprawy maszyny to kolejna zaleta regularnych przeglądów, konserwacji i przeprowadzania koniecznych napraw.

Terminowe rutynowe naprawy pozwalają uniknąć zwiększonej liczby napraw sprzętu na dużą skalę. Skutkuje to lepszymi warunkami bezpieczeństwa i jakości dla wszystkich operatorów maszyn budowlanych. To zintegrowane podejście do wsparcia znacznie zmniejszy obciążenie administracyjne, pozwalając pracownikom zarządzającym skoncentrować się na utrzymaniu i ochronie zasobów, dlatego mobilny serwis maszyn budowlanych jest korzystnym rozwiązaniem. Zapewnia to comiesięczne raportowanie działań w zakresie konserwacji zapobiegawczej i zleceń pracy lub koniecznych napraw, zapewniając terminowe zakończenie działań bez niepotrzebnych przestojów.