Jak prawnik może pomóc w procesie mediacji?

Nawet jeśli jesteś uwikłany w spory sądowe, nadal możesz skorzystać z procesu mediacji.

Prawnicy mogą pomagać swoim klientom w tym procesie na wiele sposobów przed, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego. W niektórych przypadkach prawnicy mogą zapobiec pozwowi, przechodząc przez proces mediacji. Często zdarza się, że osiągnięcie rozwiązania, porozumienia przed procesem sądowym jest korzystne dla obu stron, nie tylko ze względów finansowych, ale również emocjonalnych.

Jak prawnik może pomóc w procesie mediacji?

Czy mediacja to dobry sposób na rozwiązanie sporu?

Załatwienie sprawy polubownie przed złożeniem pozwu i rozpoczęciem procesu sądowego może w znacznym stopniu ograniczyć wydatki prawne. Może również zapobiegać negatywnym odczuciom między stronami, na przykład pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, którzy spierają się o opiekę nad dziećmi, podział majątku czy wysokość alimentów. Innym sposobem, w jaki prawnicy mogą pomóc w procesie mediacji, jest pomoc w opracowaniu sposobów, z których strony będą zadowolone. W procesach sądowych możliwości są zazwyczaj ograniczone do decyzji sędziego, jedna strona może przegrać, a druga może wygrać.

Prawnicy mogą być bardziej kreatywni w zakresie rozwiązań, ponieważ nie są tak związani pewnymi formułami, jak sędziowie i sądy. Na przykład prawnicy mogą być w stanie opracować plan wychowawczy uwzględniający harmonogramy pracy obojga rodziców. W przypadku zwolnienia pracownik może otrzymać od pracodawcy list polecający, aby pomóc mu w znalezieniu innej pracy, a także zaproponować inne zaspokojenie roszczeń, przykładowo wyższą odprawę. Alternatywnie, pracodawca może zgodzić się na ponowne zatrudnienie pracownika, oszczędzając obu stronom szkód spowodowanych brakiem pracy przez wiele miesięcy, gdy toczy się postępowanie sądowe.

W procesie sądowym często strony są przeciwnikami. W miarę trwania procesu sądowego stają się jeszcze bardziej skłócone. Mediacja, jaką może zaproponować kancelaria prawna w Białymstoku, może pomóc w osiągnięciu porozumienia między stronami, tak aby klient poczuł się poszkodowany, uzyskał to, na czym mu zależy. Z pewnością obiektywna mediacja z pomocą prawnika pomoże stronom znaleźć polubowne rozwiązanie sporu bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.