Czym się zajmuje tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie przysięgłe, zwane również tłumaczeniem uwierzytelnionym dokumentu, opatrzone jest podpisem i pieczęcią tłumacza przysięgłego, który jest upoważniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do tłumaczenia dokumentów urzędowych.

Te tłumaczenia są uznawane przez władze kraju za formalne. Tłumacz przysięgły to osoba upoważniona do tłumaczenia oficjalnych dokumentów. Akredytowani tłumacze znani są pod różnymi oficjalnymi nazwami w zależności od kraju. Podpisując i pieczętując, tłumacz przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowość dokumentu. Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego tłumaczenia, ponieważ jest podpisane i opatrzone pieczęcią przez tłumacza przysięgłego, a zatem władze uznają je za oficjalne i formalne. Ponadto tłumaczenia przysięgłe mogą być dostarczane wyłącznie w formie papierowej, zważywszy, że tłumacz musi je podpisać i ostemplować. Oryginalne dokumenty można jednak przekazywać w dowolnej formie, jak e-mail czy faks. Chociaż tłumaczenia przysięgłe można sporządzać na papierze stemplowanym, nie jest to wymagane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a obecnie jest rzadko używane. Każde przysięgłe tłumaczenia Warszawa musi posiadać certyfikat, którego podpis i pieczęć zostały zarejestrowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Rady Powiatu regionu, w którym pracuje tłumacz.

Dokumentowi napisanemu w języku obcym i przedstawionemu organom urzędowym, przykładowo administracyjnym, uniwersytetowi, sądowi, czy notariuszowi, zwykle towarzyszy dokładne tłumaczenie przysięgłe oryginalnego tekstu.

W takim przypadku wymagane są usługi tłumacza przysięgłego. Z drugiej strony, tłumaczenie przysięgłe może być użyte w celu zagwarantowania dokładności przetłumaczonych informacji, biorąc pod uwagę, że tłumacz przysięgły bierze odpowiedzialność za tłumaczenie swoim podpisem i pieczęcią. Jest wiele sytuacji i dokumentów, które muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego, dlatego z ich usług korzysta wiele osób, przedsiębiorstw i instytucji urzędowych.